+31 (0) 6 272 561 25 info@containerfris.nl

ISO 9001

1. Beleidsverklaring
Binnen Containerfris zijn door de directie de onderstaande beleidsintenties geformuleerd.

 • Waarborging van de kwaliteit van de aan de opdrachtgever geleverde producten en/of dien-sten, waarbij de producten en/of diensten dienen te voldoen aan:
  • de door de opdrachtgever gespecificeerde eisen (materiaalspecificaties en aflevering);
  • noodzakelijke eisen, niet door de opdrachtgever gespecificeerd;
  • de vigerende wettelijke bepalingen, normen en richtlijnen ten aanzien van VGM;
  • aanvullende eisen gesteld door de organisatie, al dan niet vastgelegd in het KAM-handboek.
 • Continue verbetering van de bedrijfsprocessen en de geleverde producten en/of diensten (incl. zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu).
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en/of milieuschade als gevolg van de bedrijfs-activiteiten.
 • Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid voor werknemers en derden voor, gedurende en na het uitvoeren van de werkzaamheden, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
 • Continue verbetering van en preventie van de milieubelasting door actieve benadering van bedrijven teneinde optimale verwerkingsmogelijkheden van afvalstoffen te waarborgen.
 • Het bevorderen van het welzijn, zowel materieel als immaterieel, van de medewerkers (de prestatie van de medewerkers wordt als medebepalende factor beschouwd in de gereali-seerde bedrijfsresultaten).

Voornoemde uitgangspunten zijn geïntegreerd in het KAM-zorgsysteem en de dagelijkse bedrijfs-voering. De directie stelt zich verantwoordelijk voor het invoeren en de naleving van boven¬staande intenties op alle niveaus binnen haar organisatie en verklaart alles in het werk te stellen binnen haar mogelijkheden om de uitvoering ervan te waarbor¬gen. De beleidsverklaring vormt een kader voor beoordelen en vaststellen van doelstellingen.

De directie heeft de nodige middelen vastgesteld om alle voorkomende werkzaamheden binnen Containerfris zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch te kunnen uitvoeren, om zodoende de klanttevredenheid te borgen, te beheersen en te verbeteren. Het implementatieniveau binnen de organisatie wordt periodiek bepaald doormiddel van werkplekinspecties, interne audits, periodieke beoordelingen, een (in)formele overlegstructuur, directiebeoordeling, alsmede de opvolging van corrigerende maatregelen.
Minimaal 1 maal in de drie jaar wordt het beleid met betrekking tot VGM-aspecten herzien.
Het beleid is kenbaar gemaakt en begrepen.

Directeur:

Datum: 01-11-2023
Naam: Wim Noppers
Handtekening: Wim Noppers

CONTACT MET CONTAINERFRIS

Onderstaand formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van algemene informatie.

Voor het aanvragen van een offerte, klikt u op onderstaande knop.

* verplicht veld

1 + 4 =

ContainerFris Home 9 ISO 9001

Hoofdweg 122, 7676 AJ Westerhaar-Vriezenveensewijk

+31 (0) 6 272 561 25

info@containerfris.nl

kvk: 75261219

btw: NL860212889B01

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring